Менделеев

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Менделеев
Менделеев

ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. Бележит руски учен-енциклопедист: химик, физик, икономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог и въздухоплавател. Бил е професор в Петербургския технологичен институт и университет, член-кореспондент на Петербургската АН, учен-пазител в Главната палата за мерки и теглилки, член на Лондонското кралско дружество, член на АН в Рим, Париж, Берлин и др. Той е тъст на известния руски поет Ал.Блок, който се жени за дъщеря му.
М. е роден в малко селце близо до Тоболск. Произхожда от многолюдно семейство (каквото става и неговото). Завършва със златен медал физико-математическия факултет на педагогическия институт в Петербург и една година по-късно защитава дисертация; учителства в Петербург.
Най-голямото откритие на М. е Периодичният закон за химичните елементи (1869 г.). На основата на този закон той обобщава основните принципи на неорганичната химия като създава Периодична система на елементите и пръв в историята на химията предсказва съществуването и свойствата на все още неоткрити дотогава елементи.
Създава също и химическата теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва (нестабилно) химично взаимодействие. Установиява общото уравнение за състоянието на газовете и коригира уравнението на Бойл-Мариот при прилагането му към реалните газове. Допринася за развитието на метрологията и усъвършенстване на измервателните прибори. Проектира стратостат, който се реализира десетилетия по-късно. Работи успешно и по въпросите на метрологията, агрохимията и нефтената промишленост.
Още приживе авторитетът му е огромен, получава много отличия и става почтен гражданин в основни световни научни средища. Предлагат го за Нобелова награда, но той не я доживява. Умира в Санкт Петербург.
М. оставя над 1500 печатни научни труда. Русия се учредява награда на негово име. На него е кръстен 101-я елемент в Периодичната таблица.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.