Механика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Механика
Механика МЕХАНИКА. Дял от физиката, изучаващ отношенията между твърдите тела в идеална, безотносителна и веществена среда; механизъм от свързани по между си части, които изпълняват определена функция в някое устройство.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.