Мит

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Мит
Мит

МИТ, МИТОЛОГИЯ. 1). Литературно или образно обяснение за някоя същност; история, чиито изразни средства разкриват коренен проблем на съзнанието – негово желание, прозрение или изходна точка, от която да бъде осмислен някакъв контекст или конкретен обект

2). Система от фундаментални образи, институции на осъзнаване и светоразбиране; вкл. литература, посветена на същността на древния човек, нейното разбиране и начините й за обясняване на света. Изследванията на политеизма са тясно свързани с изучението на древните митове, които са сказания за богове и герои. Митовете биват теогонични - за произхода на боговете и космогонични - за произхода на света. Те са изпълнявали функциите на религия, идеология, философия, история и наука за древните хора.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.