Молитва

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Молитва
Молитва МОЛИТВА. Термин, присъстващ в почти всички духовни учения и употребяван често в по-тесен смисъл преносно, особено в поезията. Основното му значение варира според светогледа на съответната деноминация и конкретния индивид; някои считат, че единствено молитвите за духовно отдаване са правилни, докато други се молят и за светски неща. В задълбочената М. отдаването обхваща и спиране на собствените мисли, което вече е медитация.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.