Морено

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Морено
Морено

ДЖЕЙКЪБ МОРЕНО. Румъноавстрийски психолог, основател на направлението психодрама, с дейност от 20-те до 60-те г. на 20 в.
Роден е в Букурещ, следва медицина, философия и математика във Виена.
Като млад му се случило да наблюдава в парка как играят децата, като спонтанно си избират роли и намират игрово разрешение на своито конфликти. Той започва да играе с тях, запознава се и с родителите им, някои от които живеели в мизерия в лагери за бежанци. Организира групи за взаимопомощ и за проститутки. Впоследствие М. продължава да експериментира с групови представления и разработва най-различни похвати, станали част от психодраматичния подход - "театърът на спонтанността", един от първите модели на запад на научната групова психотерапия. По-късно, прибавяйки още елементи - диагностични (социометрия), груподинамични, индивидуални, аналитични и др. - се създава (от него и последователите му) пъстрата палитра от психодраматични способи. М. обаче заминава за Ню Йорк и трайно се установява там, тъй като намира по-добра среда за реализиране на своите идеи в лицето на Американската психиатрична асоциация.
Методите на М. днес се използват за целите на личностното развитие, психокорекцията, педагогиката и т.н. Някои техники, въведени от М., напр. "празен стол", широко е прилагат в други направления като гещалт терапия и трансакционен анализ. Смяната на ролите и дублирането помагат за "оживяването" на минали преживявания, фантазии, сънища и идеи. Осъзнаването им често предхожда разрешаването на вътрешните комнфликти. не само главното действащо лице (протагонист), но и партньорите (образуващи "спомагателен аз"), а и другите членове на групата придобиват нов опит в себепознанието, творчеството и общуването.

По-подробно за психодраматичния метод

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.