Музика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Музика
Музика МУЗИКА. Изкуство за хармоничното съчетаване на звуци, както и умения за тяхното изпълняване посредством инструменти, глас и други; музикални инструменти; музикални творби; музикални стилове.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.