Мултицентрат

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Мултицентрат
Мултицентрат МУЛТИЦЕНТРАТ, мултицентрирана (множествено центрирана) група. Специфичен М.И.Р. термин, обозначаващ разделянето на групи по интереси в рамките  на един и същ уъркшоп; освен М. обикновено се предвижда в рамките на същия семинар да има и занятия с общо участие на всички групи, т.е. при теми, представляващи всеобщ интерес.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.