Муун

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Муун
Муун

САН МЕН МУУН. Известен духовен лидер и общественик, основател на т.нар. обединителна религия, основана на общи за повечето вероучения принципи и специфични (за основаната от него през 50-те г. на 20 в.Световна семейна федерация за мир) междунационални бракове.
М. произхожда от бедно корейско семейство. Като юноша в молитвите си има видения на пророци от различни религии - с известен акцент върх и стига до убеденост за собствена мисия. За убежденията си лежи по затвори. В Сеул, скоро след основаване на Федерацията, се ориентира и към борба с комунизма, когато определя като демонична и човеконенавистна идеология. Логично се превръща в една от най-очерняните фигури от правителствата на държавите от Социалистическия блок, а икуменическите му тежнения го правят неприемлив и за каноничните християнски църкви, които го считат за опасен сектант. Успешното развитие на организацията чрез дарения води до друг вид обвинения. Остава обаче фактът, че въпреки еклектичните уклони на М. и някои злоупотреби на членове от огромната му организация, тя като цяло допринася за междуетническото сближаване на голям брой държави - това се признава от водещи специалисти по религиознание, както и от политици на високи международни нива. Понастоящем М. е на преклонна възраст, но продължава да работи по Федерацията, заедно с многолюдното си семейство.

СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР, Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство (HSA-UWC), Движение за обединение. Международна неправителствена организация, основана от Муун, със специален статут в ООН. Тя предлага 5 принципа за мир, като обща основа за сътрудничество между всички: Бог е общ родител на цялото човечество; хората са предимно духовни същества; хората са създадени да водят живот за благото на другите; семейството е универсалното училище за правилни взаимоотношения. Декларира се преминаване отвъд културните различия, като: раса, религия, етнос и т.н., и свързване на целия свят.  За целта Муун определя варианти за семейни двойки от различни страни и раси, наставлявани да живеят във вярност, с което се смята, че допринася за световното обединение - религиозно и политическо. За всяко десетилетие, от повече от 50 г. насам, тя е приобщавала по десетки милиони семейства, което води анализаторите до извода, че представлява най-успешно развивалата се религия през 20 в. Тече строителство на внушителен храм (Чхонбокун) в Корея.

Още за С.Ф. и Муун

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.