М.И.Р.

Търсене на термини в речника
Думи Описание
М.И.Р.
М.И.Р.

М.И.Р. - Методи за Интегрална Реализация. Проект за информационно и практическо оптимизиране на човешкия живот при съвременните условия. Електронни адреси - www.mirbg.info и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. М.И.Р. се стреми да намира, създава и поддържа условия за построяването на “мостове”: преодоляване на несъщностни терминологични различия, идеологически бариери, проблеми от психосоциално естество. Целта е постигане на свободни форми за обмен, неформални комуникационни процеси и интегрално използване на ресурси и подкрепа, като например взаимобучение на разменен принцип. Като най-важни направления на човешкото индивидуално и социално битие се признават духовността, разбирана най-широко, здравословният и екологосъобразен живот, оптималното общуване и образоване, както и ориентирането, бързо и по същество, в "информационния океан". 

Основните данни за М.И.Р. са приведени в подразделите на сайта "Същност" и "История". Допълнително тук даваме повече инфо за програмните книги на проекта, както и за прилаганите при различни модули методи и термини.

 

Проект Антропорелогия. През м. ноември 2003 г. излезе от печат първата прогламна книга на проекта, който по това време носеше нейното име. Тя съдържа общи ориентири и синтезирани авангардни визии с практическа насоченост към най-актуалните житейски области – универсална духовност, приложна психология, педагогика и изкуство, медицина, екология, бизнес, езиково и компютърно обучение, битови въпроси. Оптимизации на преподаването и семинарните форми, проекти за нов вид енциклопедия, научноизследователски и популяризаторски центрове и др. Стилът е разнообразен – с интересни примери, таблици, тестове, мъдри мисли, стихове и др.

 

Основи на интегралния подход. Тази книга излезе през юни 2013 г., като съвместна продукция с Института по интегрално развитие - ИИР. Включва кратко разглеждане на всички важни аспекти на интегралния подход, с акцент върху тракторката на Кен Уилбър и съответно ИИР. Тъй като това са общовалидни за всяко едно направление принципи, те имат своя висок потенциал във всички области, особено в ключовите, т.е. духовност, здраве, общуване, образование, бизнес и екология. Включени са и редица нови идеи,предложения, класификации и таблици, повечето от които са достигнати и с помощта на минали обсъждания при съответните М.И.Р. мероприятия.

 

 

Природолечение. Излиза през април 2015 г., като силно разширено и осъвременено издание на малкото едноименно ръководство от 1998 г. Съдържа основните принципи на интегралната медицина и психология и редица, предимно изпълними в домашни условия, природосъобразни методи, техники и средства. Разглежда се влиянието на околната природна и социална среда, ритъмът на живот, труд и почивка, ролята на физическите упражнения, природните фактори „слънце, въздух, вода“, масажите, вкл. акупресурните, храненето, билките, добавките и етеричните масла, някои биорегулиращи, психотерапевтични и духовни методи. Ръководството включва и основни напътствия относно "болестите на цивилизацията", както и подбрана библиография от препоръчвани полезни книги по съответните теми.

 

Прилагани методи за развитие и групова работа. Тук са изброени някои от по-характерните, вкл. няколко с елементи на оригиналност като технология или наименования:

​Теоретични основи на интегралния подход.
Мероприятия сред природата и използване на факторите й.
Физически упражнения и самомасажи.
Дихателни техники.
Правилно хранене и билкознание.

Психосаморегулиращи практики.
Медитации и други духовни практики.
Елементи от изкуствата.

Групови психотерапии.
Градинарски и природозащитни дейности.
Методи за групова творческа работа.
Разменни презентации между М.И.Р. и други общности.

ИИР. Няколко години след М.И.Р. като популяризиращ интегралния подход проект, от независими съмишленици беше стартиран Институт за интегрално развитие - със специализирана насоченост. Двата проекта скоро отчетоха близостта на възгледите си и (особено от 2012 г. насам) се предприемат конкретни стъпки към по-значимо сътрудничество, вкл. участие в общи проекти.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.