Нараянананда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Нараянананда
Нараянананда

СВАМИ НАРАЯНАНАНДА. Индийски духовен Учител от линията на Рамакришна, с осн. дейност от 50-те до 90-те г. на XX в. На младини практикува редовно медитация и спортове, докато завършва университет. Обаче не започва работа, а разпродава имуществото си и заминава да търси просветление. Практикува над 20 г, вкл. в усамотение, след което решава да сподели опита си със света. Написал е над 30 произведения на теми като йога, универсална духовност и психология. Имал е ашрами в Ришикеш (Индия) и в Дания. Счита се за традиционалист в йога системата, който не одобрява широко разпространените в днешно време компромиси с етичните принципи; в същото време не отрича основната валидност и на други духовни пътища и показва задълбочени психологични познания. Предлага интересни материали във връзка със слабо известни въпроси за кундалини като болест и частично издигнатата енергия.

Материал по негови произведения

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.