Нация

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Нация
Нация НАЦИЯ. Единство на народ, история и култура; човешки потенциал на дадена държава или политическо самоопределение.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.