Ню Ейдж

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ню Ейдж
Ню Ейдж НЮ ЕЙДЖ, Нова Епоха. Популярно духовно течение за полагането на „нова епоха“ в културата на човечеството, изразяващо се в стремеж към плуралистично (понякога и еклектично) преживяване на елементи от различни досегашни идейни течения.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.