Обучение

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Обучение
Обучение

ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ. Съвкупност от принципи, методики и масови практики за въздействие над обучаваните (най-често подрастващи), насочени към придобиването на теоретически и практически знания и умения в определена област (най-вече такава с обществено значение); система за преподаване и сертифициране на знания.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.