Общество

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Общество
Общество ОБЩЕСТВО. Хората и връзките между тях, съществуващи и практикувани в една територия, област или епоха; склонност на хората да се изразяват по определен начин и да се вълнуват от определени въпроси, което ги събира като о. и ги кара да функционират в контекста на своята единност.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.