Ом

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ом
Ом

ОМ или АУМ. Източна форма на „амин“; върховна мантра на индуизма и част от много съставни мантри, която може да бъде пята (обикновено в началото и края им), с продължително и бавно произнасяне. Счита се, че звуковата вибрация има огромно въздействие върху човека, тъй като нейният космичен еквивалент е творчески аспект на съотворението на света (често се цитира аналогията от християнството, от ап. Йоан: "В началото беще Словото..."

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.