Оптика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Оптика
Оптика ОПТИКА. Наука за полупрозрачните повърхности, отразяването и пречупването на светлината, както и нейното разсейване и виждане; механизъм от кристални лещи, които да покажат даден образ с определена цел; обектив; фотография.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.