Орфей

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Орфей
Орфей ОРФЕЙ. Висш жрец на Дионис ("божествено опиянение") и Аполон; митичен музикант, философ, мистик; живял и управлявал храма в Родопите; основоположник на езотеричната култура в Тракия, която става по-късно основа за елинската (старогръцка) култура; убит от елински жреци, завидяли на неговата популярност и предприели мерки за заличаване на неговото духовно наследство; счита се, че текстовете на Омир са преписи от изчезнали по-ранни творби на О.; смята се също, че много от особеностите на българския музикален фолклор представляват остатъци от певческото изкуство на О.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.