Оцеляване

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Оцеляване
Оцеляване ОЦЕЛЯВАНЕ. Термин, свързван със съхранението на човека като физика и психика в особени или екстремни ситуации. Много от обичайните навици и препоръки в обстановка, която затруднява О. не са валидни; затова от особена важност е изучаването на теория и практика на съответните особености. В М.И.Р. О. се изучава на подраздели.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.