Оценка

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Оценка
Оценка

ОЦЕНКА.

Един пътешественик вървял към града на Мъдреците. След изнурителен път, ето че бил съвсем близко и потръпвал от нетърпение... 
Тогава срещнал един Мъдрец. Пътникът го спраля и го попитал:
- Уважаеми, колко още ми остава до града?
Мъдрцът го погледнал внимателно и после му казал:
- Върви!
Озадаченият странник продължил пътя си. “Нима в този град всички са такива грубияни?”- мислел си той.
Но не изминал и 50 крачки, когато чул, че Мъдрецът го вика:
- Поспри! До града ти остава още един час път!
- Но защо не ми каза веднага? - попитал човекът с недоумение.
- Беше необходимо да видя, с каква крачка вървиш - пояснил
Мъдрецът.

НАГРАДА.

НАКАЗАНИЕ.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.