Ошо

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ошо
Ошо

ОШО (Бхагаван Шри Раджниш, Чандра Мохан Джаин). Индийски духовен водач и психолог с активна дейност през 70-те и 80-те години на XX в.
Роден в джайнистко семейство, но от дете пренебрегва условностите и е "опасно искрен". Като студент се изявява като гениален оратор. Става професор по философия в университета в Мадхя Прадеш. По-късно установява дейността си като наставник в Пуна (там и до сега е един от най-големите центрове за медитативни и лечебни практики.) Издига идеята за "Зорба-Буда" - човек, който е способен да се радва и на света отвън, и на вътрешна реализация. Отхвърля ред ортодосални авторитети; изказва се за премахване на табутата, свързани със секса, тъй като подтискането пречи на  естественото му преобразуване в творчество и духовност. Следва пребиваване на О. в САЩ, където създава ашрам сред пустеещите земи в Орегон. Поради острите критики към държавните институции и църквата, както и във връзка с финансови злоупотреби на свои ученици, той е задържан (и според някои отровен), след което властите го екстрадират и комуната се разпада. С твърде влошено здраве, О. се прибира в Индия до края на дните си.
Основен акцент в учението му, подобно на Кришнамурти, е освобождаването от всякакви догми. За разлика от него О. препоръчва занимания с разнообразни практики (главно тантра, дзен и суфизъм, към които причислява и тези на Гурджиев) под ръководството на гуру;  и също смята, че думите и мислите при определени условия все пак са в състояние да тласнат към реалността отвъд тях. Като негов принос към катарзисните и дезобуславящи методи се считат многофазните медитации с редуване на динамика и покой. Психологичните прозрения на О. днес се ползват с нарастваща популярност, докато мненията за духовността му варират от абсолютизиране до пълно отхвърляне. Това се дължи и на пределното многообразие на словесното му наследство (в стотици книги). "Аз съм потвърдил всичко, което може да се потвърди и съм отрекъл всичко, което може да се отрече"...

Други мисли от О.:

Сегашните масови религии се основават върху страха и алчността на хората: страха от ада и алчността за рая...

Законът е лош заместител на любовта.

Истинската свобода не е свободата на егото, а свободата ОТ егото.

Ако умираш при всяко издишване и се раждаш отново при следващото вдишване, ще бъдеш свеж като утринната роса.

Сайт за Ошо събития в България

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.