Павел

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Павел
Павел

Св. Павел, Паулус, Саул или Савел. Еврейски проповедник, станал един от най-важните апостоли на християнството. Той е роден в град Тарс в Киликия и името, което използва в еврейската общност, е Саул (Савел). В същото време той е римски гражданин по рождение.

Първоначално П. е привърженик на фарисеите и участва в гоненията срещу християните. Според „Деяния на апостолите“, на път за Дамаск той видял необикновена светлина и чул Божия глас от небето: „Савле, Савле, защо ме гониш? Аз съм Иисус, когото ти гониш“. Това събитие било повратно в живота му - той се покръстил и станал ревностен разпространител на християнската вяра. Проповядвал в Антиохия, Киликия, Кипър, Ефес, Атина, Македония, Коринт, Испания и затова е наричан от евреите в християнската общност „апостол на езичниците“. "Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва – първо за юдеина, а после и за гърка."
Накрая П. е осъден на смърт и екзекутиран в Рим. Според християнската митология смъртта му е съпровождана от множество чудеса - отрязаната глава на светеца продължавала да слави Господа, а там, където тя паднала, избликнали три извора (на мястото на днешния манастир „Три фонтана“ край Рим). Авторството на Павел се смята за сигурно само за няколко от посланията. В християнския свят цари преобладаващо единодушие за П. като важна позитивна фигура на ранното християнство, но някои нетрадиционни течения, както и редица нехристиянски духовни авторитети посочват важни моменти, които изглежда са променени от него в сравнение с ранните проповеди на Иисус, които личат от евангелията.

П.: Има и небесни тела, и земни тела, друга е обаче, славата на небесните, а друга на земните. Друг е блясъкът на слънцето, друг блясъкът на луната и друг блясъкът на звездите; но и звезда от звезда се различава по блясъка. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление; сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила; сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. (Първо послание към коринтяните, 15:4-44 )

Св. Павел за любовта

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.