Паскал

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Паскал
Паскал

БЛЕЗ ПАСКАЛ. Френски математик, физик и религиозен философ от средата на XVII в. Един кратък и изпълнен с проблеми живот се оказал плодоносен за човешката наука и култура . П. конструирал първата сумираща машина - механичен калкулатор и внесъл значителен принос в математиката, особено в проективната геометрия (т. нар. "теорема на Паскал"). Той намерил общ признак за делимост на дадено число на произволно друго цяло число, основан на сумата от цифрите на числото, способ за изчисляване на биноминалните коефициенти ("аритметически триъгълник"); формулирал основни положения от елементарната теория на вероятностите. Но науката не му дава отговор на по-дълбоките въпроси за смисъла на живота, които тласкат П. към религията. Той се опитва да я обоснове разумно, изтъквайки, че "Вярата е мъдър залог - ако загубиш, не губиш нищо, ако спечелиш - печелиш всичко". Описани са негови спонтанни мистични опитности, свързвани с отворената му фонтанела. Човекът според него в материално отношение е като "мислеща тръстика" и само упованието му в Бога може да го издигне към нещо по-висше. Мирогледните му и етични размисли често се цитират по-късно от различни световни източници, с цел илюстриране на определени житейски и духовни тези.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.