Питагорейство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Питагорейство
Питагорейство

ПИТАГОР САМОСКИ. Прочут йонийски мъдрец и математик, с дейност гл. през втората половина на V! в. пр.н.е. Запознат с египетските и източните учения. Широко известен и с приноса си към геометрията. Също така един от най-влиятелните древни привърженици на безмесното хранене. П. е роден на остров Самос. Неодобряващ тиранията на Поликрат, той тръгва да странства. Живял е над 20 г. в Египет и над 10 г. във Вавилон, като е бил посвещаван в напреднали езотерични системи. П. изповядва учението за прераждането. Приема числото за основа на нещата в света. Основава интегрална духовно-научна школа. Достъпът до тази организация е бил труден (с обети за нравствено държане, дълги периоди на мълчание и т.н.) и идеите се разглеждали в тесен кръг. Тази школа се свързва обикновено с Питагоровата теорема, но тя има основно значение за многостранното развитие на математиката (вкл. откриването на ирационалните числа), астрономията и др. науки през следващите векове. П. пръв на запад е учел, че Земята е кълбо и е разпознал Зорницата и Вечерницата като двете проявления на Венера. П. и учениците му въвеждат и термина "философия", в значението му на "любов към мъдростта и истината", както и интересни трактовки за допълващите се противоложности. В областта на теорията на музиката изказват мнение, че музикалните свойства и отношения могат да се изразяват чрез математиката. След разтурването на школата на П. при идването на власт на политици-недоброжелатели, хората от нея били подложени на преследвания, а някои са намерили и смъртта си, вкл. самият П.

Питагорейството обаче издържало изпитанията на на времето. То отново се появило под формата на религиозно-мистично учение през 1-2 век пр.н.е. и се смята, че е оказало влияние върху някои клонове от християнството. В днешно време от мъдростта на П. продължават да черпят мистици, философи, учени, номеролози, афористици и т.н.

П.: "Прави големи неща, но не обещавай големи неща."

"Всичко е изгубено, ако лошите хора се вземат за пример, а добрите – за подигравка."

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.