Планети

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Планети
Планети ПЛАНЕТИ. Сферични космически тела, които гравитират и орбитират около една или няколко звезди и създават определен микроклимат върху повърхността си, както и в своите недра; микроклиматът на някои от тях може да бъде доста сложен, със своя атмосфера, строеж и съотношения на веществата, ландшафтни особености и други, които да доведат до сложни екологични реакции и развиването на биосфера.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.