Плацебо

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Плацебо
Плацебо ПЛАЦЕБО. Фалшиво лекарство –  безвредно (в повечето случаи) вещество без никакъв или с повърхностен ефект, което се дава на пациента със сериозност и в обстановка, която да го накара да си помисли, че възприема действително мощно лекарство. Доверието и очакванията на пациента го карат да си построи такава представа за бъдещите събития, която изглежда, че се справя с неговите неразположения и той наистина успява да се излекува или значително подобри. П. е доказателство за възможността в някои случаи психиката да въздейства пряко на физиологията. В по-широк смисъл П. може да не е само под формата на лекарство, а каквото и да било въздействие, формалната причина за подобрението при което не е достоверна, а подобрението се държи на възприетото позитивно внушение. Съответно и отношението към феномена П. зависи от гледната точка - традиционно фармаколозите гледат да разграничат от него ефекта на лечебните средства, докато психотерапевтите обръщат позитивно внимание върху самите резултати, които са често удивителни и сами по себе си безвредни и евтини...
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.