Плурализъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Плурализъм
Плурализъм

ПЛУРАЛИЗЪМ (лат. pluralis). Допускане на множество мнения, възгледи или гледни точки по даден въпрос.

1). Научният П. приема мнжество алтернативни допускания и теории и методологични предложения, доколкото се вписват в общите принципи на научното дирене и етика.

2). Политическият П. е основен елемент на демокрацията и дава възможност за легално съществуване на различни политически формирования, за свободно пропагандиране на идеи и възгледи, ако те не призовават към насилие, не ограничават правата и свободите на други граждани и не са насочени срещу националните интереси. Също и според чл.11 ал.1 от  българската конституция, политическият живот в РБългария се основава върху принципа на политическия плурализъм.

3). По отношение на светогледните основи, онтологичният П. предполага наличието на много начала при произхода и функционирането на битието. Освен неточното съответствие с политеизма, отделни гръцки философи (Милет, Анаксагор) са давали подобни картини на света. По-късно цялостна система на П. е създадена от Лайбниц, макар че дори и той не е последователен П.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.