Поезия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Поезия
Поезия ПОЕЗИЯ. Литературен текст, при който думите са натоварени със символен, естетически смисъл, който много често напълно измества тяхното разказвателно значение. При класическия стих съзвучията между думите са съопределящи, а самото им ритмично и "музикално" звучене е важен въздействащ върху аудиторията фактор.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.