Политика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Политика
Политика

ПОЛИТИКА. Отношения на общите интереси, насочване на частния интерес към определен общ интерес. Видове П: обществена, държавническа, търговска, правителствена, вътрешна и външна (международна).

Политология. Наука за П. сили и институции, формите на политическа власт и международните отношения.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.