Пол

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Пол
Пол

ПОЛ. Физиологична и психологична обособеност на съществата, според ролята им в размножителния процес. Освен това "полов" често се използва като синоним на "сексуален".

СЕКС. Физическо и емоционално отношение, обичайно със себеподобно същество от противоположния пол (т.е. хетеросексуално) и във връзка със съответно привличане (либидо).
С. има един общоприет аспект - ролята му в размножаването. При човека той играе и важна психоемоционална роля, която може да бъде с различен знак, и по по отношение на която съществуват големи различия между древни и съвременни медици, психолози, духовни и политически водачи и т.н. Съществуват напр. полярни мнения по отношение на това дали С. е една по-приземена форма на любовта, или е по-скоро нейна противоположност; все повече са мненията, че истината е "някъде по средата".

Хомосексуализъм. Сексуално привличане и отношение с противоположния пол. Разновидност е бисексуалното общуване, при което има либидо и към двата пола. Принципно се считат за сексуални извращения и през вековете обикновено са противопоставян на хетеросексалното общуване, което се е възприемало като единствено нормално. В момента мненията са разделени, доколкото научните становища са също различни, а и хомосексуалистите имат силни лобита в различни сфери на живота и настояват за равноправно отношение към техните предпочитания. В действителност дилемата е или последното да стане факт, ако явлението се признае като трайна и не подлежаща на коментиране вродена ориентация, или, ако се признае за отклонение, да се приложат действени коригиращи методи.

Мастурбация, онанизъм. Включва разл. форми на полово самозадоволяване с ръце или специални приспособления. Заклеймявана като грях от някои религии и като страхотно вредна - от редица медици в миналото, тя и сега се тълкува различно, в зависимост от светогледа. В медицината преобладава становището, че ако до мастурбация се прибягва само в случаи, когато нормалният акт е възпрепятстван (в пубертета и при дълги паузи в половия живот по-късно), тя не е извращение и не вреди особено на здравето. Освен това при нея ги няма рисковете, свързани с личните контакти. Ако обаче се превърне в траен заместител на половата близост и е прекалено честа, може да доведе до същите неблагоприятни последици, до които води и злоупотребата със секса изобщо, а и да усили склонността към социална изолация.

Сексуални типове и практики.

Сексуално табу.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.