Попър

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Попър
Попър КАРЛ ПОПЪР.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.