Прабхупада

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Прабхупада
Прабхупада

ПРАБХУПАДА, Свами Бхактиведанта, Шрила.  Индийски религиозен водач, разпространител на учението на гаудия вайшнавизма в Индия и Западния свят и основател на организацията Международно общество за Кришна-съзнание. Години на основна активност - от 50-те до 70-те на 20 в.
Роден е в Калкута, рожденото му име е Абхай Чаран Де. На младини бил привлечен от националноосвободителното движение, но духовният му наставник, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами  (основател на редица ведически институти по света, наричани Гаудия Матх) го убеждава да приеме за мисия на своя живот разпространяването на ведическото знание в английско-говорещия свят. През следвщите години П. пише коментари върху Бхагавад-гита и започва самостоятелно издаването на двуседмичното списание Back to Godhead ("Обратно при Бога"). В средата на 20 в. той се оттегля от семейния живот и се посвещава на задълбочени духовни изследвания и писателска дейност, най-вече по мащабния си проект - превод и коментари на многотомния Шримад-Бхагаватам (Бхагавата Пурана). В средата на 60-те г. П. отива в САЩ през 1965 година и въпреки големите затуднения скоро основава Международното общество за Кришна-съзнание — ИСКОН, както и прави многочислени обиколки в различни страни, за да го популяризира. Ръководи основаването на Бхактиведанта Бук Тръст — най-големият издател в света на ведическа литература. В края на 60-те основава Ню Вриндавана - експериментална духовна общност в Западна Вирджиния. По-късно, неговите последователи основават множество други подобни общности в САЩ и по света.  Така се въвежда ведическата система на образование (гурукула) в западния свят; П. вдъхновява и сформирането на редица селско-стопански общности, а по-късно - и строежа на огромен духовен център в Шридхама Маяпура, Западна Бенгалия, Индия. Там се планира да се основе Институт за Ведически изследвания.
П., следвайки отблизо учението на Шри Чайтания, препоръчва най-вече Маха мантрата "Харе Кришна" за най-резултатният метод за духовно развитие в настоящата епоха. Другите религиозни адепти са приемани от него също като пратеници на Бога, но техните послания е разглеждал като частични откровения и при това неизпълнявани от болшинството техни последователи. П. се произнася определено отрицателно както за материализма, но счита, че и много от т.нар. духовни последователи" се родеят с него, тъй като практикуват дейности или карми, развиват философии или джнани или търсят йогийски мистични сили с егоистични мотиви. Той е убеден, че единствено чрез Бхакти или чистата преданост може да се служи истински на Господа.
П. положил многогодишни усилия, за да обучи адекватни последователи от редовете на интересуващите се, които в САЩ отначало били главно от редовете на хипитата. След неговата смърт, 11 от неговите ученици стават посвещаващи духовни учители. ИСКОН се ръководи от Управително тяло (GBC - Governing Body Commission). Вайшнавски центрове, чрез неговата инициатива, продължават да се създават и досега в различни страни.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.