Правило

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Правило
Правило

ПРАВИЛО. Изискване за поведение или съобразяване с даден факт, по необходимост или собствен избор.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.