Празник

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Празник
Празник

ПРАЗНИК. Момент от календара, който е отбелязан като „празен ден“ – време, посветено на определена върхова идея и често използвано за култови занимания, почивка или веселие; тържествено отбелязване на една върхова идея.

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.