Природа

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Природа
Природа

ПРИРОДА. 1). В широк смисъл означава естествената среда (естеството), светът. За материалистите и част от дуалистите и обективните идеалисти тя е изцяло материална (според първите освен нея нищо не съществува, макар че човекът създава нещо като втора природа;,според вторите освен материалната природа съществува и духовна реалност). При други идеалисти и при недуалистите тя се счита за одушевена (статия).
Природата се дели (според някои условно) на "жива" и "нежива" и се различава от изкуствено направените от човека предмети. Неживата природа се изучава основно от физиката и химията, а живата - от биологията (вкл. нейния раздел с нарастващо значение - екология) и науките за човека. Всички наши науки имат най-вече данни за природата на Земята.

2). Съвкупност от естествените условия за съществуването на човешкото общество.

3). Същност или произход на определен предмет или явление.

 

 

 

 

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.