Проактивност

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Проактивност
Проактивност

ПРОАКТИВНОСТ. Склонност към проектиране и активност, към реализиране на проекти. В съвременната психология П. е нещо като умна практичност, адекватна проява на свободна воля, правилен избор въпреки че понякога обстоятелствата са трудни или изкушаващи. Това на места се лансира като първото необходимо изискване за успешен живот - напр. при Франкъл (който пръв въвежда понятието) и Кови.

РЕАКТИВНОСТ. Импулсивен отговор в мисли и поведение, който се определя предимно от променящите се външни обстоятелства или от първични собствени стимули, като апетит, сексуално привличане, болезнени преживявания и др. Разглежда се като антипод на П.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.