Прогностика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Прогностика
Прогностика

ПРОГНОСТИКА. 1). Образи от бъдещето – често компилации от фантастика, теоретични логически разработки, пророчества, гадания и предсказания, философски и религиозни концепции.

2). Наука за прогнозиране (каквато е напр. метеорологията), въз основа на изучени природни закономерности, която дава и определена вероятност на своите предвиждания (обикновено толкова по-ниска, колкото за по-далечен срок става дума).

ФУТУРОЛОГИЯ. Изследване на миналото и настоящето, което иска да даде знание за бъдещето на базата на познаваните механизми и зависимости; в сравнение с второто значение на П. тук се набляга повече на обществения елемент, в смисъл прогнозиране и евентуално премоделиране на социалното бъдеще.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.