Проза

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Проза
Проза ПРОЗА. Литературен текст в разказвателна форма, обикновено дълга и обстоятелствена, за която не е характерно да бъде подреждана в ритмични музикални съзвучия като поезията или по-рядко – както създаването на сентенции и афоризми.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.