Прозелитизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Прозелитизъм
Прозелитизъм ПРОЗЕЛИТИЗЪМ. Особеност на присъщия мироглед и/или на конкретната личност, която го споделя, отличаващ(-а) се с активно (и понякога агресивно) убеждаване на другите хора. В исторически план П. е особено характерен за мисионерството на християните и експанзията на мюсюлманите, но принципно е бил провеждан с особена сила и в атеистични общества, особено тоталитарни.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.