Протестантство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Протестантство
Протестантство

ПРОТЕСТАНТСТВО. Трета основна група от християнските деноминации, след католицизма  и източното православие. Възниква през Реформацията чрез Лутер и постепенно се разслоява на стотици течения, обособени или не в съответни църкви.
П.
възниква първично като протест срещу покварата и лицемерието на тогава господстващия католицизъм. Целта е да утвърди простотата и непосредствеността на християнското учение, всеки да има достъп до Библията и да постига сам своето спасение, а не да разчита на проповеди и индулгенции от корумпирани свещеници. Бързо обаче в европейските общества под влияние на тези идеи назряват сериозни противоречия, които стигат и до кръвопролитни войни между между реформацията и контрареформацията. Критиките срещу католицизма се трансформират от много хора като съмнение срещу религията изобщо, което поощрява тенденциите към секуларизация на религиозните ценности в светски такива. По този начин, без да го е желало, П. допринася за надмощието на модерната научна епоха.

Амиши. Религиозна общност, която отхвърля технологичните придобивки и обитава природосъобразно в изолирани области в САЩ и Канада. Повечето А. произхождат от Германия и Швейцария, откъдето са били прокудени като анабаптисти, поради схизма. Те са поканени от Уилям Пен, основателят на щата Пенсилвания и лидер на квакерите. А., особено в миналото, се отличавали със строга дисциплина, т.нар. Ordnung - изключвали са всеки, който не се подчинява на етиката на общността. Те говорят на франкско-ренански диалект, който бил объркван с холанския език. Живеят в малки дървени къщи, без ток и течаща вода. Всичко е от дърво, обикновено, грубо, но функционално и разхубавено от стъклени, керамични и текстилни изделия в ярки цветове. Във всяка ферма живеят заедно 4-5 поколения. Те отказват социални помощи, защото смятат, че не е “зряло” човек да бъде хранен от държавата. Първата грижа на индивида или на групата е да размисли дали дадена придобивка е абсолютно необходима за съществуването. Ако отговорът е “не”, както често се случва за “благинките” предлагани от консуматорската цивилизация, те просто я отхвърлят. Животът в самодостатъчност ги предпазва от заплахата на свръхексплоатацията на природните ресурси и на новите технологии. За тях личният пример е най-важен от всякаква проповед. Ако например един не-амиш, привлечен от тяхната философия и начин на живот, пожелае да се присъедини към тях, той няма да получи, както е случая в другите религии, устни или писмени поучения и наставления. Тук му се дава например едно чесало и му се казва: “Трябва да се изчешат конете.”

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.