Психоанализа

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Психоанализа
Психоанализа ПСИХОАНАЛИЗА. Влиятелно направление в психологията и психиатрията, метод на символно тълкуване митологията на ума и разкриване на неговите коренни намерения. П. е основана от Фройд. Той разделя човешката психика на три части (инстанции) - То, Аз и Свръх Аз. Графично моделът може да бъде представен като вертикал, в чиято най-долна част се намира То - биологичните импулси на организма, които не могат да бъдат контролирани от индивида, например либидото. В най-горната част на вертикалната се намира Свръх Аз-ът (аналог на съвестта), който се влияе от родители, приятели, общество, църква, партии и т.н. и също не подлежи на индивидуален контрол. По този начин Аз-ът заема място по средата на вертикалата, като поема натиск както отдолу (То), така и отгоре (Свръх Аз). Аз-ът е единствената контролна инстанция на психиката, той е критичният разум. Според Фройд 90% от решенията на човек са несъзнателно мотивирани и едва 10% са "видими". Теорията е много обсъждана в разл. светлина; някои от последователите й я приемат в осъвременен вид (неофройдизъм). Психоаналитичната терапия е широко практикувана, предимно на Запад, с нееднозначни резултати.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.