Равенство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Равенство
Равенство РАВЕНСТВО. 1). Тъждественост на две или няколко неща - във всекидневието, математиката, философията и др.

2). Е
тически принцип на безкрайна и неизчислима ценност у всеки един човек, както и егалитарен подход, чрез поставянето на индивидите в еднакви условия или третирането им по еднакво справедлив начин. Приема се за духовно откровение в мистицизма; по-приземен вариант на същото значение намираме в редица хуманитарни и реформаторски движения, особено многобройни след примера на Парижката революция. Те, за пазлика от мистиците, търсят идеала си главно чрез външни механизми, често и насилствени.

3). Юридически - Р. пред закона при демократичното правораздаване изисква недопускане на ограничения или привилегии, основани на индивидуални особености или социално положение.

4). Уравниловка, необосновано теоретизиране или изискване за равенство в сфери, където то не е обосновано или не е приложимо изобщо.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.