Раджа

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Раджа
Раджа

РАДЖА. Обширна дума (санскр.) 1). Цар, владетел.

2). "Царски път", обикновено в духовен смисъл, една от магистралните насоки в йога.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.