Рамакришна

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Рамакришна

РАМАКРИШНА, Парамханса (Гададхар Чаттерджи) Прочут индийски светец от ср. на XIX в., застъпник за универсална духовност в противовес на религиозните догми и класово-етническите ограничения.
Роден е в с.  Камарпукур, сега район в Бенгалия, в бедно семейство. От малък е артистично надарен, макар че не е усърден в училище. Интересува се от религиозните странници. Като младеж Р. започва служба в храма на Кали в Дакшинешвар (край Калкута). Не го интересуват формалните обреди, но жестоко страда, че няма директен божествен контакт. Тогава получава екстазно преживяване на Океана на Духа - проявление на Божествената Майка. Вглъбените му състояния зачестяват и той не може да изпълнява жреческите си функции. Майка му решава да го ожени и Р. сам назовава своята невеста, Сарада Деви. Те не консумират физически брака си; тя също напредва духовно.
Р. пробва разни пътища, за да види дали са резултатни, и с помощта на всички тях стига до космични разширения на съзнанието. Практикува при  християнски и мохамедански наставници, при монахинята-тантристка Бхайрави, при ведантиста Тота Пури. Последният едва за 40 г. достигнал безформеното самадхи, но на Р. това се отдава само за 3 дни...
Името на Р. става известно сред интелигенцията в Калкута (гл. сред движението „Брахмо Самадж”). Те са изумени, че този неграмотен човек притежава  изключителна мъдрост. Чрез притчи и песни той изразява универсални духовни истини, без оглед на условности като произход, светско положение и интелектуален „багаж”. Вътрешните му екстази се редуват с проповеди,  дори когато заболява от рак. Животът на Р.  прилича на св. Франциск, но последният е проповядвал доброта към всички живи същества, докато Р. - съзиране във всяко от тях на Върховния. Мая (световната илюзия) бива низша - заробваща и висша - освобождаваща; затова и личното обожание може да доведе до реализиране на безличния Божествен аспект. Светският хуманизъм има ограничени резултати без духовна реализация и Р. е за съчетаването им.
Подобно на Шанкара и Чайтания, който изтръгвали индуизма от застоя му през Средните векове, същото сторил по-късно и Р. След себе си той оставя редица предани ученици. В днешно време духовната и хуманитарна организация „Мисията на Рамакришна”, основана от Вивекананда, е една от най-авторитетните. Р. има много биографи (на изток най-важните са Сарадананда и Махендранатх Гупта, а на запад е излязла книга за него под перото на Ролан.)

Р.: Когато човек успее да съзерцава Бога, всякакви дискусии по тълкуването на светите писания престават. Бръмчейки, пчелата кръжи над цвета, преди да се спусне на него, но после мълчаливо пие нектара.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.