Революция

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Революция
Революция РЕВОЛЮЦИЯ. Извънредно и радикално променяне на обществено-политическия строй, технологиите или идеите.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.