Редукция

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Редукция
Редукция

РЕДУКЦИЯ. Свеждане до едно или няколко основни положения, за която цел по-малко значимите категории се премахват, а производните и незавършени такива биват приведени в окончателния им, завършен вид.

РЕДУКЦИОНИЗЪМ.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.