Ред

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ред
Ред

РЕД, порядък. Състояние на систематична съгласуваност между отделни елементи или фрагменти от определено цяло.

 

ХАОС, безредие. 1). Състояние на неподреденост, обърканост, несъгласуваност между съществуващите елементи или фрагменти.

2). Независимост, освободеност, необусловеност (в схващанията на даоизма и някои физически теории).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.