Релативизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Релативизъм
Релативизъм РЕЛАТИВИЗЪМ.
© Copyright 2022 М.И.Р. Всички права запазени.