Религия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Религия
Религия РЕЛИГИЯ, от лат. "свързване".  Обикновено - в смисъл на свързване с Бога (с божественото същество или принцип); знания за божественото и практика на отношение към Него.
Р. е и преобладаваща форма на обществено съзнание, свързана с определени препоръчвани възгледи и начин на живот.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.