Роджърс

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Роджърс

РОДЖЪРС, Карл.  Влиятелен американски психолог и заедно с Е. Маслоу е основател на хуманистичния подход в психологията. Основната му активност е от 40-те до 80-те години на 20 в. Получил е образование в Университета на Уисконсин, Теологичната семинария и Колумбийския университет. Заемал е поста президент на Националния изследователски съвет на Американската психотерапевтична академия. Сферата на интереси на Роджърс освен психотерапия са педагогика, междукултурна комуникация и решение на междунационални конфликти. Роджърс разработва психотерапевтична система, която е втората по популярност, отстъпвайки място единствено на Фройдистката. Психотерапевтичният му подход, наричан по различни начини (недиректно консултиране, клиент-центрирана терапия и центрирана към човека терапия) е широко практикуван. Неавторитарният му подход към пациента се характеризира с либералност и толерантност. Терапията му се концентрира върху субективните или феноменологични преживявания на клиента. Смята, че хората притежават тенденция към самоактуализация, която осигурява здраве и растеж. Терапевтът действа като подпомагащ отстраняването на емоционалните спънки към растежа и спомага за съзряването и асимилацията на новите преживявания. Много съвременни школи, включително интегрални, считат учението и методите на Р. за важни на теория и практика, особено по отношение на нарастващия брой плуралистично настроени хора по света.

Р: «Многочислени проблеми възникват, когато се опитваме да оправдаем очакванията на другите, вместо да определим нашите собствени».


 

 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.