Розенкройцерство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Розенкройцерство
Розенкройцерство

РОЗЕНКРОЙЦЕРСТВО. Розенкройцери се наричат доста езотерични и не чак толкова езо- групи, общества и школи, от класическите в Германия през първата четвърт на XVII в., та чак до AMORC на Х.Спенсър Люис - най-многочислената в момента в света, със седалище САЩ - "бели розенкройцери", със сегашен представител школата на Макс Хайндл в Калифорния. Публикувани са трудове по космология, номерология, пророчества и т.н.
Р. акцентира върху саможертвата на егото и възкресяването на висшата нетленна личност (процес на трансфигурация, едва след която спира за индивида колелото на прераждането).
Като християнско езотерично учение, Р. се позовава главно на Библията, но се отбелязват общи моменти и с редица други мистични течения, особено гностични.
Новата школа на т.нар. "златни розенкройцери" (Lectorium Rosencrucianum), задвижена в  Холандия в средата на XX в. от Ян Ван Райкенборг и сътрудници, се счита изцяло за гностична. Те смятат себе си за автентични приемници на универсалните древни духовни традиции; отричат обаче природното саморазвитие на скритата божественост в човека и света. След грехопадението този свят е диалектичен (=сатанински), затворен и обречен на загиване, а Царството Божие е неподвижно и се достига чрез постепенно разрушение на преходната низша и висша личност. На нейно място чрез разгаряне на остатъчния Духовен атом в дясната сърдечна камера се оформя през симпатикусовата нервна система съвсем ново съзнание, а старото отмира. Не се препоръчват разпространените духовни практики и светския хуманизъм, доколкото стимулират егото, кражбата на „жизнени етери” от страна на отвъдния свят (също част от преходната земна сфера) и даже чрез благородните си пориви катализират кръговрата на събитията към все по-нарастващи бедствия. Препоръчва се социален неутралитет; желателните промени в личния начин на живот (трезвеност, вегетарианство, пълно или частично целомъдрие, избягване на телевизия и др.) и контактите с едноименното Братство имат смисъл, доколкото улесняват изхода от „затвора” на тази природа. Това е най-разпространеният у нас клон на Р.

Интернационален сайт: www.lectoriumrosicrucianum.org

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.